https://widget2.meetaimy.com/widgetWeb?salonId=NzAzMg%3d%3d&salonEmail=c3R1ZGlvZW55YXJvdHRlcmRhbUBnbWFpbC5jb20%3d
top of page

Algemene Voorwaarden

 

Studio Enya 
Studio Enya is gevestigd in Berkel en Rodenrijs en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54810221. De hieronder genoemde Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Studio Enya en haar opdrachtgevers.  Studio Enya accepteert geen Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Behandelingsvoorwaarden

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Studio Enya te Bergschenhoek en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Studio Enya zijn niet bindend.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

_ Bij klachten kunt u binnen 48 melding maken. U krijgt binnen 7 dagen een antwoord op uw melding. 

Tarieven

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven bij de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website: https://www.studioenya.nl  

Bridal agreement 

– Voor een bridal agreement (een mondelinge afspraak geldt ook) geldt: bij annulering blijft u het bedrag van de voorschot verschuldigd. Studio Enya houdt deze datum voor u vrij. Andere aanstaande bruiden kunnen niet boeken. Dertig dagen voor de huwelijksdatum bent u 50% van het totaalbedrag verschuldigd. Twee weken voor de huwelijksdatum bent u 70% van het totaalbedrag verschuldigd. Studio Enya gaat ervanuit dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen.

– Studio Enya is niet aansprakelijk voor schade aangebracht aan uw goederen of op de locatie waar gewerkt wordt.

Bij ontevredenheid NA het verlaten van de studio, vindt er geen refund plaats. U hebt immers tevreden de studio verlaten.

–Alle aanbetalingen gemaakt m.b.t de afspraken omtrent de trials/bruidsmake-up-en hairstyling afspraken zijn non refundable. (Reserveringskosten, administratiekosten, dag/tijdstip dat gereserveerd is en niet meer te vullen is met bruidswerk).

Annulering kapsalon

– De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.

– Bij annulering binnen 24 uur rekent de kapper aan de klant 50% van het totaalbedrag en 100% bij no-show.

Aansprakelijkheid

– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.

– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper zal geenszins de klant het bedrag van de behandeling retourneren bij ontevredenheid.
Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.

-Er worden geen deals gesloten. De prijzen zijn bekend. Kunt u de behandeling niet betalen, dan kunt u dat van te voren doorgeven zodat er eventueel een andere behandeling wordt besproken  – De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden of dat de klant thuis eigen producten gebruikt heeft of het advies niet heeft opgevolgd.

– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: studioenyarotterdam@gmail.com. Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.

Studio Enya

bottom of page