https://widget2.meetaimy.com/widgetWeb?salonId=NzAzMg%3d%3d&salonEmail=c3R1ZGlvZW55YXJvdHRlcmRhbUBnbWFpbC5jb20%3d
top of page

Algemene Voorwaarden

 

Studio Enya 

Behandelingsvoorwaarden

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de bruidsstyliste bij Studio Enya te Bergschenhoek en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijk fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Studio Enya zijn niet bindend.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Studio Enya is niet aansprakelijk voor kleuringen die veranderd zijn zonder gebruik van de Keune producten.

Ziekten, medicijnen of hormonen kunnen invloed hebben op de gesteldheid van je haar en op een aangebrachte kleuring. Tevens kan de duurzaamheid van een kleuring daardoor een invloed hebben. 

Tarieven

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven bij de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website: https://www.studioenya.nl  

Studio Enya is niet aansprakelijk voor schade aangebracht aan uw goederen of op de locatie waar gewerkt wordt.

Bij ontevredenheid NA het verlaten van de studio, vindt er geen refund plaats. U hebt immers tevreden de studio verlaten.

- Studio Enya gaat ervanuit dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen.

Bridal agreement 

- Zowel een mondelinge (ook telefonische) als schriftelijke afspraak is bindend.

- Omdat Studio Enya de afgesproken datum voor u vrij houdt, gelden de volgende annuleringsafspraken: tot dertig dagen voor de huwelijksdatum bent u 50% van het overeengekomen totaalbedrag (bridal agreement) verschuldigd. Tot twee weken voor de huwelijksdatum bent u 75% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd. Daarna bent u100% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.

- De kosten voor de trouwdagsessie of het restant bedrag van het totale bridalpakket dienen twee weken voor de bruiloft te zijn voldaan.

– Voor het vastleggen van het totale bridalpakket (proef en huwelijksdag) zal 20% van het totaal geoffreerde bedrag betaald dienen te worden. Dit zijn de reserveringskosten. Dit bedrag is niet refundable, maar wordt in mindering gebracht op het resterende bedrag wanneer het volledige pakket is uitgevoerd.

- Voor additionele make-up handelingen op verzoek voor anderen op dezelfde dag en locatie gelden dezelfde annuleringspercentages als voor bridal agreements.

- De kosten voor de proefsessie dienen een week voordat de sessie plaatsvindt, te zijn voldaan.

- Het annuleren van de proefsessie kan tot 30 dagen voor de afgesproken datum kosteloos. Voor het annuleren van de proefsessie tussen 30 en14 dagen voor de afgesproken datum, bent u 50 % van het overeengekomen bedrag verschuldigd, tussen 14 en 7 dagen 75%, en binnen de laatste 7 dagen voor de afgesproken datum bent u 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd.

- Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie is de klant de kosten van de proefsessie verschuldigd, op basis van  geldende prijzen voor een losse proefsessie genoemd in de prijslijst zoals aangegeven op de website van Studio Enya.

- Alle aanbetalingen en/of reserveringskosten gemaakt m.b.t de afspraken omtrent de trials/bruidsmake-up-en hairstyling afspraken zijn non refundable.

-Studio Enya werkt niet met kortingen!

 

Studio Enya

bottom of page